Meer weten?
Neem dan gerust contact op. We vertellen graag meer. Wil je helpen  of heb je gewoon een vraag? Mail naar info@kattenopvangbastet.nl. Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. En in het weekend op afspraak.

Stichting Kattenopvang Bastet
Olde Borchweg 53
9853TB Munnekezijl
Bank:NL89ABNA0538729295
RSIN 856702456

Bestuur
Voorzitter
Wendie Hol
E wendie@kattenopvangbastet.nl

Secretaris
Naomi Pel
E naomi@kattenopvangbastet.nl

Penningmeester
Marije Essink
E marije@kattenopvangbastet.nl

Doelstellingen
Opvang, verzorging en bemiddeling bij herplaatsing van (zwerf) katten. Met de opbrengst van die bemiddelingen steunen wij de partijen waarmee we samenwerken bij structurele castraties en sterilisaties.

Financiering
Wij vragen een vergoeding voor de te plaatsen katten. Daarnaast werven wij donateurs en houden benefietavonden. Wij vragen een vergoeding voor de dagbestedingsplek van cliënten.

Beloningsbeleid
Onze vrijwilligers en het bestuur doen hun werkzaamheden op volledige vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen loon.

Vergoedingen voor plaatsingen van dieren en donaties worden bijgehouden en aan het einde van het boekjaar wordt er een jaarverslag gemaakt dat gepubliceerd wordt op onze website.

Alle opbrengsten worden gebruikt voor onze genoemde doelstellingen.